DK version UK version
Floridanes

 

Forskellige typer bolighandler

 

 

Det aktuelle boligmarked i USA har været præget af krisen og i en del områder er der stadig mange ejendomme til salg - også tvangssalg.

Men de mest populære områder (omkring de største byer, samt ved strandene), går det faktisk rigtig godt med boligsalget og priserne stiger med 2-5 % årligt.

Der er forskellige typer ejendomshandler, som vi i det følgende vil forsøge at redegøre for.

 

Vi har en del aktuelle boliglister på denne hjemmeside, som er hentet på et centrale MLS register, hvor alle boliger sættes til salg.

For bedre at kunne forholde sig til de enkelte ejendomme, må man have en grundlæggende forståelse for, under hvilken form de pågældende ejendomme er sat til salg.

 

Normale ejendomshandler er heldigvis igen den mest normale handelsform, efter nogle år med mange tvangssalg.

Under de normale ejendomshandler gælder de forhold, som beskrives under menupunktet: Køb af ejendom i Florida

 

"Bank owned" ejendomme er i sin bogstavelige form, ejendomme som er overtaget af banken, efter de har været på "tvangsauktion".

Bankerne er naturligvis meget interesseret i at få solgt disse ejendomme hurtigt, så man kan forvente hurtig tilbagemelding på tilbud mv.

Man skal dog ikke forvente ret store afslag i prisen, men udenlandske købere, der betaler kontant, er altid populære og banken ved, at det er en hurtig og problemfri handel, - som er i sigte.

 

"Foreclosures" ejendomme har været på tvangsauktion og er dermed fri af ældre pantsætninger og kan sidestilles med de bank ejede ejendomme.

"Short Sale" er ejendomme som ejeren forsøger at sælge frivilligt, inden de ellers vil komme på auktion. Et sådant "Short Sale", forudsætter, at panthaver accepterer, at nedskrive lånet til den pris, der kan opnås for ejendommen.

Har man f.eks. en bolig med samlet gæld på $200.000, men markedsprisen er "kun" $100.000, så skal panthaverne tage nogle betragtelige tab, som naturligvis altid er svært.

Modsat er tvangsauktionen forbundet med omkostninger, som panthaverne kommer til at hæfte for, idet ejerne jo er stoppet med at betale.

Så set i det lys vil panthaverne være interesseret i et frivilligt salg som et "Short Sale", men man skal normalt vente nogle måneder på, at sådan en handel kan gennemføres.

Der er meget usikkerhed forbundet med "Short Sale", forstået på den måde, at man aldrig ved - "om man er købt eller solgt".

Er der flere interesserede som byder på ejendommen, kan det ende i priser, som er noget højere end udbudsprisen.

Der er også noget "teknik" forbundet med disse "Short Sales", idet man skal finde ud af, om man er den første som byder på ejendommen.

Er det tilfældet, kan man godt byde lidt under udbudsprisen, men er man nr. 2,3, eller længere nede på listen, skal man som minimum byde udbudsprisen.

Den første som har budt, får normalt altid en ekstra chance for at revidere sit tilbud, men det skal de øvrige ikke regne med.

Idet denne type ejendomshandel er besværlig og tidskrævende, vil mange ejendomsmæglere ikke anbefale denne købsform.

Det hænger også sammen med, at sælæret er meget beskedent ved disse "Short Sales".

Vi vil også forbeholde os, at kræve et gebyr for at medvirke ved "Short Sales", men det opvejes jo ofte af den lavere købspris.

 

Men hvis man går efter en ejendom, som er på "Short Sale" skal man altså have god tålmodighed og være indstillet på at vente og måske i sidste ende slet ikke få ejendommen alligevel.

Som "tommelfingerregel" kan man regne med, at skulle byde på 4 ejendomme, før man får købt en.

 

Fælles for Bank owned, foreclosures og Short Sales er, at disse ejendomme købes "som beset" (as-is), dvs. uden garanti og efterfølgende mulighed for at kræve erstatning for evt. mangler o.lign.

Man har dog mulighed (- og ret til), at få en byggesagkyndig til at efterse ejendommen og udfærdige en "Tilstands-rapport", som kan danne grundlag for fornyede forhandlinger med sælgeren og på den måde kan man altid komme ud af handlen igen, hvis ikke sælgeren vil bekoste de reparationer, sådan en rapport kunne påpege.

 

 

 

 

Floridanes A/S

Chr. Ågårdsvej 4 • DK- 6920 Videbæk • pl@floridanes.com • Tel.: (+45) 40173266 • www.floridanes.dk

© copyright 2009 - All Rights Reserved q